Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

amerika vergi reformu

Amerika’da yeni vergi reformu Senato tarafından onayladı

ABD Başkanı Trump, 22 Aralık 2017 tarihinde yeni vergi reformu onayladı. Yeni yasa ile kurumsal vergi oranı %35’ten %21’e düşüyor. Yeni yasa aynı zamanda gelir vergisi oranlarını düşürüp standart kesintileri arttırıyor ve bireysel muafiyetleri de
elimine ediyor. 2018 itibariyle yürürlülüğe girecek yasada kurumsal kesintiler kalıcı şekilde hayata geçerken, bireysel değişikliklerin süresi 2025 yılında doluyor.

Gelir Vergileri

Yeni yasa, gelir vergisi kategorilerini olduğu gibi korurken oranlarda kesinti sağlıyor. Bu değişiklikler Şubat ayı itibariyle çalışan bordrolarına da yansıtılacak. Oranlar 2026 yılında ise 2017’deki haline dönecek.

Amerika'da yeni vergi reformu Senato tarafından onayladı

 

 

 

 

 

Yasa aynı zamanda standard gider gösterilen meblağı der iki katına çıkarıyor. Bekar bir şahıs 6,350$ gider gösterebiliyorken  yeni yasa ile birlikte bu 12,000$ oluyor. Evli veya birlikte yaşayanlar içinse bu 12,700$’dan 24,000$’a yükseliyor. 2026 senesine geldiğimizde ise bu miktarlar yeniden 2017’deki haline dönecek.

Yasa aynı zamanda bireysel olarak gider göstermeyi de ortadan kaldırıyor. Yeni yasadan önce vergi mükellefleri gelirlerinden şahıs başına yıllık 4,150$ ‘ını kazançlarından düşebiliyorlardı. Bunun sonucu olarak çok çocuklu aileler daha yüksek vergiler ödeyecek gibi görünüyor.

Düşülebilen giderlerin bir çoğu ortadan kalkarken hayır amaçlı katkılar, emeklilik birikimleri veöğrenci kredisi faizleri gibi giderler sabit kalıyor.

Yeni yasa, mortgage faizlerinde ise ilk 750,000$ ‘ın düşülebilmesine imkan tanıyor.

Vergi mükellefleri, yerel ve eyelet vergilerinde 10,000$’a kadar ödeyecekleri vergiden kesinti yapabiliyorlar. Mülk vergileri ve gelir veya satış vergileri arasında tercih yapılması gerekiyor. Böylebir durumda yüksek vergili eyaletlerde yaşayanlar daha çok zarara uğrayacak gibi (New York ve Kaliforniya gibi).

Yasa aynı zamanda sağlık alanında gösterilebilen giderleri de kapsıyor. Şahısların, gelirlerinin %7.5 veya üzerindeki sağlık harcamalarını kazançlarından gider olarak göstermelerine olanak sağlıyor.

Kurumsal Vergiler

Yeni yasa, maksimum kurumsal vergi oranını yüzde 35’ten yüzde 21’e indiriyor. Direkt şirketler için standart vergi oranı ise yüzde 20’ye çıkıyor. Direkt şirketler terimine şahıs şirketleri, ortaklıklar, limitet şirketler (LLC), ve S Corporation türü şirketlerin de dahil olduğunu belirtmek gerek. Bu kesintinin de 2025 senesinde sona ereceğini hatırlatalım. Kesintilerden maksimum faydalanmak için küçük işletme sahiplerinin gelirlerini 2018’e kadar ertelemelerini tavsiye ederiz.

Yeni sistem, “global” vergi sisteminden “bölgesel” vergi sistemine geçişin önemine dikkat çekiyor. Global vergi sisteminde birden fazla vatandaşlık sahibi vatandaşlar kazanılan yabancı gelir üzerinden vergilendiriliyorlar. Bu geliri ülkeye sokana kadar
vergi ödemiyorlar. Bu sebeple bir çok şirket yurtdışında kalmayı tercih ediyor.

Bölgesel sistemde ise yabancı gelir üzerinden vergilendirme yok. Dolayısıyla çoğu Amerikan şirketi yeniden Amerika içerisinde yatırım yapmaya sıcak bakacaktır. Bu durum daha çok ilaç ve teknoloji şirketlerinin işine yarayacak gibi görünüyor.

Yasa, yurtdışında tutulan 2.6 trilyon $’lık miktarın ülkeye yeniden girişine olanak sağlıyor. Yalnızca tek seferlik olmak üzere nakit üzerinden %15.5, ekipman üzerinden ise %8’lik bir vergi ödenmesi gerekiyor.

Özetlemek gerekirse, yeni vergi planı bireylerdense şirketlerin işine yarayacak gibi görünüyor. Kurumsal vergilerdeki azalmalar kalıcı iken bireysel vergilerdeki azalmaların süresi 2025’te doluyor. Yine de gelir seviyesi yüksek bireyler için de bu
sistemin faydalı olduğunu söylemekte fayda var. Yeni sistem vergi yükünü herkes için azaltmış olsa da en çok yüksek gelirli vergi mükellefleri için azaltmışa benziyor.