amerikadasirket.com, by social enterprises.

Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

24s WhatsApp Destek

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

+90 541 392 6224

112 Old Capitol Trail, Newark DE

Tüm sorularınız ve başvurularınız için bize bilgi@amerikadasirket.com 'a e-posta göndererek ulaşabilirsiniz. Ayrıca TR Tel: +90 541 392 62 24 - USA Tel: +1 302 442 08 12 üzerinden arayabilirsiniz.

S Corporation nedir ?

S Corporation nedir ?

S corporation şirket tanımından daha çok vergi statüsü anlamına gelmektedir.

Şirketlere ait vergiler göz önüne alındığında, 1986 yılında çıkarılan Vergi Reformu Yasası (Tax
Reform Act of 1986), S-Şirket kurmak oldukça cazip bir hale gelmiştir. S-Şirketler, aslında
tamamiyle ayrı bir yapıya sahip şirketler değildir; işin aslı, hali hazırda kurulmuş olan genel
şirketlerin, IRS’e (Amerikan Gelir Dairesi) yapılan bir başvuru neticesinde özel bir vergilendirme
yapısına geçmesidir. Birçok girişimci, S-Şirket kurma konusunda oldukça meyillidir; zira bu şirket
yapısı hem şahıs şirketlerinin, hem ortaklıkların hem de genel şirketlerin birçok avantajını yapısal
olarak bir araya getirir.

Genel hatlarıyla, S-Şirketler, genel şirketlerin ve ya halka açık olmayan şirketlerin avantajlarını ve
dezavantajlarını taşır; yalnızca kendisine ait özel vergi koşullarını da bunlara ekler. Standart bir

şirket (genel, halka açık olmayan ve ya profesyonel) kâr elde ettiğinde, vergisini bu kâr üzerinden
federal şirket gelir vergisi olarak öder. Benzer şekilde, yine bu tip bir şirket temettü dağıtacağını
(şirkete ait kârın hissedarlara payları ölçüsünde dağıtılması) duyurursa, hissedarlar bu temettüleri
kişisel gelir olarak bildirir ve kendi gelirleri üzerinden çifte vergi (double-tax) öderler.
S-Şirketlerin bundan farkı, tüm gelirlerin ve ya kayıpların te seferde, kişisel vergi iadeleri altında
bildirilmesi ve dolayısıyla çifte vergilendirmeden (şirket üzerinden ve ya hissedarlar üzerinden)
kaçınmasıdır. Buna karşın, tıpkı standart bir şirketteki gibi, S-Şirketlerin hissedarları da şirkete ait borçlarından kişisel sorumlulukları dahilinde muaftırlar.

S-Şirketlerin Üzerindeki Sınırlamalar

S-Şirket statüsünün alınabilmesi için, bir şirketin belirli kurallara uyum göstermesi gerekir. 1996
yılında çıkan Vergi Kanunu kapsamında, 1 Ocak 1997 itibariyle bu uyum kurallarının büyük kısmı
değişmiştir. Bu değişen kurallardan öne çıkanlar şöyledir:
 1996 Vergi Kanunu öncesinde, bir S-Şirketin en fazla 35 hissedarı olabiliyordu; bu sayı 75’e
yükseltildi. (Bu sayı şu anda 100’dür.)
 Daha önce, S-Şirketlerin zilyetliği (aidiyeti) kişiler, taşınmazlar ve ya belli varlıklar ile
sınırlıydı. Değişen kanunla, bir S-Şirketin hisseleri yeni bir “seçici küçük iş işletme tröstü”
(Electing small business trust) tarafından da elde tutulabilir hale geldi. Bu tröstün (varlığın)
tüm hak sahipleri kişiler ve ya taşınmazlar olmak zorundadır. Yalnızca hayır kurumları
(charitable organizations) bu tröstlerde sınırlı paya sahip olabilirler; ancak bu pay da
yalnızca bağış ve ya vasiyet yoluyla geçmelidir; yani hayır kurumları pay yoluyla da hisse
satın alamazlar. Her bir potansiyel vasi, 75 kişilik toplam hissedar sayısına dâhil kabul edilir
ve hesaplama buna göre yapılır.
 S-Şirketler herhangi bir genel şirketin (C-Corporration) %80’den fazla hissesine sahip
olamazlar; zira bu oran onlara diğer genel şirketlerle birleştirilmiş gelir beyan etme hakkı
verir -ki S-Şirketler yapısal olarak bu işleme dâhil olamazlar.
 Ehliyetli (kalifiye) emeklilik planları ve ya Section 501(c)(3) altındaki hayır kurumları,
değişikliklerin ardından S-Şirketlerde hissedar olabilirler.
 S-Şirketlerin tüm hissedarları ABD vatandaşı ve ya ABD’de daimi oturum sahibi kişiler
olmalıdır.
 S-Şirketler yalnızca tek tip hisse satışa çıkarabilir.
 Toplam şirket gelirlerinin %25Tten fazlası şirketin pasif gelirinden düşülemez.
 S-Şirketler çalışanlarına maaş dışı maddi haklar tanıyabilir ve vadeli tazminat planları
hazırlayabilir.
 S-Şirketler, hissedar-çalışan olan kişiler sebebiyle standart şirketler tarafından karşılaşılan
aşırı tazminat ödenmesi sorun ve iddialarından kaçabilir.
 Bunlara ek olarak, bazı işler bir şirketi S-Şirkete dönüşmekten yasal olarak alıkoyabilir.
Bunların arasında en başta şunlar gelir:
 Mali bir kurum; örneğin bankalar
 Altbölüm L (Subchapter L) altında vergilendirmesi yapılan sigorta şirketleri
 Yerel Uluslararası Satış Şirketleri (DISC)
 Bunlara benzer nitelikte belirli bazı şirketler ve şirket grupları

Şunu unutmayın ki burada belirtilen gereklilikler bir S-Şirkete dönüşmek için gerekli tüm koşulları
içermemektedir. Buna ek olarak, kimi belirli durumlarda bir S-Şirket de gelir vergisi borçlanabilir.
Daha detaylı bilgi için muhasebecinize, avukatınıza ve ya IRS ofislerine danışabilirsiniz.

S-Şirkete Dönüşmek için Nasıl Başvurulur?

Bir S-Şirkete dönüşmek için, öncelikle özel vergi statüsü için nasıl başvuru yapıldığını bilmeniz
gerekir. Hepsinden önceyse bir genel, halka kapalı ve ya profesyonel şirket kurmanız gerekir.
Ardından, şirketteki her hissedarın bu konudaki yazılı rızasını almanız gerekir. Bu rıza alma işlemi,
aynı zamanda şirketin toplantılarının kayıtlarında da yer almalıdır ve yıllık ulaşılması gereken
toplantı süresine ne kadar süre görüşüldüğü de yansıtılmalıdır. Bu işlemlerden sonra Form 2553
doldurulmalıdır ve bölgenizde görevli IRS ofisine ibraz edilmelidir. Ancak bu işlemi kendiniz
tamamlamadan önce başvuruda bulunacağınız IRS ofisine danışmanız ve zaman çizelgesi ile formun
dolduruluş şekli hakkında bilgi almanız önerilir.

Şirketinizin bir S-Şirkete dönüştürülmesi aşamasında yardım almak için bize ulaşabilirsiniz.

Comments are closed.