amerikadasirket.com, by social enterprises.

Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

24s WhatsApp Destek

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

+90 541 392 6224

112 Old Capitol Trail, Newark DE

Tüm sorularınız ve başvurularınız için bize bilgi@amerikadasirket.com 'a e-posta göndererek ulaşabilirsiniz. Ayrıca TR Tel: +90 541 392 62 24 - USA Tel: +1 302 442 08 12 üzerinden arayabilirsiniz.

Şirket kurmak için NEVADA mı DELAWARE mı

Şirket kurmak için NEVADA mı DELAWARE mı

ABD’de şirket-dostu yapılarıyla ön plana çıkmış iki eyaletlerde şirket kurmak için Nevada mı Delaware mı tercih edilmeli,
Bir limitet şirket (LLC) kurma aşamasında birçok müşterimizin ilk bilgi istediği konudur.

Bu iki eyaletin birbirlerine göre  belli avantajları bulunmaktadır. Bunun çok basit bir cevabı var: Nevada
Delaware’den daha pahalı. Fakat aralarındaki fark elbette bununla sınırlı değil.
Nevada’da şirket sahiplerinin isimleri halka açık bir şekilde tutulması zorunluluğu
varken, Delaware’de böyle bir durum yok. Şimdi aradaki farkları daha derinlemesine ele alalım:

Masraflar

Dosya Masrafları

Delaware’de limited şirket kurmak için gereken dosya masrafı, Nevada’da oluşabilecek masraflardan daha düşüktür.

İş Ruhsatı

Nevada’nın aksine, Delaware’de kurulmuş olan bir limitet şirket, eğer Delaware’de iş

yürütmüyorsa, ruhsat almak zorunda da değildir.

Üye ve Yöneticilerin Gizliliği

Delaware

Şirket kurulumunda şirkete sahip olan kişilerin isimlerinin belirtilmesi gerekmemesine

ve şirket yıllık rapor çıkarmak zorunda olmamasına rağmen, aşağıdaki durumlar da

göz ardı edilmemelidir:

 Delaware Eyaleti nezdinde dosyalanan her belge (şirket tarafından) halka

açıktır.

 Delaware’de kurulmuş limitet şirketlerde, hamilinden hisse satışın ve ya

transferi yasaktır.

 Her şirketin (Delaware’de iş yapıyor olsun ya da olmasın) şirket adına iletişim

kişisi olarak görevlendirilmiş sayılan bir yasal temsilciye sahip olması ve bunu

yasal olarak belirtmesi gerekir.

 Yukarda söz edilen yasal temsilcinin kendisine ulaşılabilecek iletişim bilgileri

(adres başta olmak üzere) sağlaması gerekir.

Nevada

 Diğer birçok eyalette ve Delaware’de de olduğu gibi, Nevada’da da şirkete üye

kişilerin ve faydalanıcı ortakların ifşa edilmesi gerekmez; fakat yöneticilerin ve

yönetici üyelerin ifşası zorunludur.

 Nevada’da kurulmuş limitet şirketlerin yıllık rapor çıkarması gerekir.

Diğer Karşılaştırmalar

 Birleşik Devletler Ticaret Odası tarafından da yıllardır beyan edildiği üzere ve

eldeki veriler de değerlendirildiğinde, Delaware Eyaleti iş kurma ve yatırım

anlamında daha iyi bir üne sahiptir.

Sonuç olarak, Delaware’de limitet şirket kurmanın Nevada’ya göre hem madden

hem de yönetimsel olarak daha avantajlı olduğu ortadadır. Peki, genel şirketler

(corporations) açısından durum nasıl?

Delaware – Nevada Karşılaştırması (Genel Şirketler)

Küçük boyutlu işletmelerin sürdürülebilirliği ve ya hissedarların haklarını sınırlamak

isteyen; dolayısıyla aslında kendisini hissedarlardan gelebilecek muhtemel davalara

karşı hedef haline getiren şirketler bir kenara bırakılırsa, Nevada’nın bir genel şirket

(corporation) kurma anlamında Delaware’den daha iyi olduğunu söylemek oldukça

zeminsiz bir iddiadır.

Uzun yıllardır, iş-dostu bir sitem kurmak için hayli çaba sarf eden Nevada Eyaleti, ne

yazık ki bu çabasıyla Delaware’in yakalamış olduğu yatırımcı-girişimci çekme

başarısına yaklaşabilmiş değil.

Nevada’da Genel Şirket Kurmak:

Yöneticiler için daha fazla koruma, şirket sahipleri içinse daha az

Delaware ve Nevada’da, şirket sorumlulukları hakkındaki yasal düzenlemelerde

büyük farklılıklar bulunur. Bu farklılıkların çoğu, Nevada’da şirket yöneticileri ve

çalışanlarını şirkete karşı daha az sorumlu hale getirmek üzerine düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeleri şu şekilde özetlemek mümkün:

 

Görevin ihmali durumlarında,

Delaware şirketler hukuku yalnızca şirket yöneticilerine sorumluluk koruması getirirken,

Nevada’da bu çalışanlara kadar genişletilmiştir. Bu şu anlama gelir: Delaware’de kötü

niyet ile başlayarak yapılmış olan herhangi bir görev ihmali durumunda çalışan ve yöneticiler

sorumlu tutulurlar; ancak Nevada’da bunun olabilmesi için, görev ihmali yapan

kişinin bunu hem kötü niyetle hem de kuralı ihlal ettiğini bilerek ve kişisel bir

fayda arayarak gerçekleştirmesi gerekir. Yani Delaware’de suç unsurlarından

bir tanesinin bulunması yeterliyken, Nevada’da genel bir şirketteki çalışan ve

ya yöneticileri sorumlu tutmak için tüm unsurlar bir arada bulunmalıdır. Konu

karmaşık gibi gözükse de, özünde yatan durum şudur: Delaware’de “iş”i

koruma odaklı bir anlayış vardır ve yapılan yanlış işlemlerin sorumluluğu

şirkete değil kişiler mal edilebilir; Nevada’da ise kişiler daha büyük bir koruma

altındadır ve şirketler çalışanlarının ve ya yöneticilerinin hatalarının

sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirler.

Bir diğer düzenleme ise çalışanlara yönelik sağlanan maaş dışı hizmetler ve

tazminat hakları ile ilgilidir. Detaylarına girmeden söylemek gerekirse,

Nevada’da şirketler çalışanları için diledikleri gibi tazminatlar yaratma hakkına

sahipken, Delaware’de bu konuda daha sıkı düzenlemeler vardır ve bunlar

şirket harcamalarını düşürmeye yöneliktir.

Hiç şüphesiz, bu düzenlemeler, ABD’de şirket kurmak isteyen kişileri, Delaware’e

yönlendirmiştir.

  • Teoride Nevada’yı daha cazip kılan özelliği, hukuki davalarının masrafları azaltıyor

olmasıdır. Nevada’daki hukuk sistemi, çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarının

sınırları hakkında daha nettir; dolayısıyla açılabilecek olan davaların sayısı

azalmaktadır. Bu yüzden iç denetimi güçlü olan ve masraflı hukuk savaşlarından

kaçınmak isteyen büyük firmalar için Nevada iyi bir seçenek olabilir; ancak

Delaware’in herkes tarafından kabul gören mükemmel bir iş hukuku sistemi vardır.

Delaware’de açılan davaların, eyaletin zengin hukuki tarihi ve tecrübesi sebebiyle

daha hızlı ve adil neticelendirildikleri bilinmektedir.

Delaware’de Genel Şirket Kurmak:

Yatırımcılara daha değerli hisseler sunar; dolayısıyla daha değerli şirketler yaratır.

İstatistiksel çalışmalar çerçevesinde elde edilen verilere göre, yalnızca Delaware’de

kurulmuş olmak, hisseli bir şirketin değerinin artmasına ve çoğu zaman markette üst

gruplarda yer almasına neden olur. Nevada içinse böyle bir ayrıcalıktan söz etmek

mümkün değil.

Bunun sebebini anlamak zor değil. Daha önce bu yazıda bahsettiğimiz üzere,

Delaware’deki hukuk sistemi yatırımcıyı ve şirket sahiplerinin korumak üzere

kuruludur; zaten bu yüzden de ABD’de şirket kurmak denilince uzun yıllardır akla en

başta Delaware gelir.

Comments are closed.