Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Şirket Kurmak İçin Nevada mı Delaware mi?

ABD’de şirket dostu yapılarıyla ön plana çıkmış iki eyaletlerde şirket kurmak için Nevada mı Delaware mi tercih edilmeli? Bir limited şirket (LLC) kurma aşamasında birçok müşterimizin ilk bilgi istediği konudur.

Bu iki eyaletin birbirlerine göre belli avantajları bulunmaktadır. Bunun çok basit bir cevabı var: Nevada, Delaware’den daha pahalı. Fakat aralarındaki fark elbette bununla sınırlı değil. Nevada’da şirket sahiplerinin isimleri halka açık bir şekilde tutulması zorunluluğu varken, Delaware’de böyle bir durum yok. Şimdi aradaki farkları daha derinlemesine ele alalım.

Masraflar

Dosya Masrafları

Delaware’de limited şirket kurmak için gereken dosya masrafı, Nevada’da oluşabilecek masraflardan daha düşüktür.

İş Ruhsatı

Nevada’nın aksine, Delaware’de kurulmuş olan bir limited şirket, eğer Delaware’de iş yürütmüyorsa, ruhsat almak zorunda da değildir.

Üye ve Yöneticilerin Gizliliği

Delaware

Şirket kurulumunda şirkete sahip olan kişilerin isimlerinin belirtilmesi gerekmemesine ve şirket yıllık rapor çıkarmak zorunda olmamasına rağmen aşağıdaki durumlar da göz ardı edilmemelidir:

  • Delaware eyaleti nezdinde dosyalanan her belge (şirket tarafından) halka açıktır.
  • Delaware’de kurulmuş limited şirketlerde, hamilinden hisse satışın veya transferi yasaktır.
  • Her şirketin (Delaware’de iş yapıyor olsun ya da olmasın) şirket adına iletişim kişisi olarak görevlendirilmiş sayılan bir yasal temsilciye sahip olması ve bunu yasal olarak belirtmesi gerekir.
  • Yukarıda söz edilen yasal temsilcinin kendisine ulaşılabilecek iletişim bilgileri (adres başta olmak üzere) sağlaması gerekir.

Nevada

  • Diğer birçok eyalette ve Delaware’de de olduğu gibi, Nevada’da da şirkete üye kişilerin ve faydalanıcı ortakların ifşa edilmesi gerekmez fakat yöneticilerin ve yönetici üyelerin ifşası zorunludur.
  • Nevada’da kurulmuş limited şirketlerin yıllık rapor çıkarması gerekir.

Diğer Karşılaştırmalar

  • Birleşik Devletler Ticaret Odası tarafından da yıllardır beyan edildiği üzere ve eldeki veriler de değerlendirildiğinde, Delaware Eyaleti iş kurma ve yatırım anlamında daha iyi bir üne sahiptir. Sonuç olarak, Delaware’de limited şirket kurmanın Nevada’ya göre hem madden hem de yönetimsel olarak daha avantajlı olduğu ortadadır. Peki, genel şirketler (“corporations”) açısından durum nasıl?

Delaware – Nevada Karşılaştırması (Genel Şirketler)

Küçük boyutlu işletmelerin sürdürülebilirliği veya hissedarların haklarını sınırlamak isteyen, dolayısıyla aslında kendisini hissedarlardan gelebilecek muhtemel davalara karşı hedef haline getiren şirketler bir kenara bırakılırsa, Nevada’nın bir genel şirket (“corporation”) kurma anlamında Delaware’den daha iyi olduğunu söylemek oldukça zeminsiz bir iddiadır.

Uzun yıllardır, iş-dostu bir sitem kurmak için hayli çaba sarf eden Nevada Eyaleti, ne yazık ki bu çabasıyla Delaware’in yakalamış olduğu yatırımcı-girişimci çekme başarısına yaklaşabilmiş değil.

Nevada’da Genel Şirket Kurmak:

Yöneticiler için daha fazla koruma, şirket sahipleri içinse daha az Delaware ve Nevada’da, şirket sorumlulukları hakkındaki yasal düzenlemelerde büyük farklılıklar bulunur. Bu farklılıkların çoğu, Nevada’da şirket yöneticileri ve çalışanlarını şirkete karşı daha az sorumlu hale getirmek üzerine düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeleri şu şekilde özetlemek mümkün:

Görevin ihmali durumlarında,

Delaware şirketler hukuku yalnızca şirket yöneticilerine sorumluluk koruması getirirken, Nevada’da bu çalışanlara kadar genişletilmiştir. Bu şu anlama gelir: Delaware’de kötü niyet ile başlayarak yapılmış olan herhangi bir görev ihmali durumunda çalışan ve yöneticiler sorumlu tutulurlar ancak Nevada’da bunun olabilmesi için, görev ihmali yapan kişinin bunu hem kötü niyetle hem de kuralı ihlal ettiğini bilerek ve kişisel bir fayda arayarak gerçekleştirmesi gerekir. Yani, Delaware’de suç unsurlarından bir tanesinin bulunması yeterliyken, Nevada’da genel bir şirketteki çalışan ve ya yöneticileri sorumlu tutmak için tüm unsurlar bir arada bulunmalıdır. Konu karmaşık gibi gözükse de özünde yatan durum şudur: Delaware’de “iş”i koruma odaklı bir anlayış vardır ve yapılan yanlış işlemlerin sorumluluğu şirkete değil kişiler mal edilebilir; Nevada’da ise kişiler daha büyük bir koruma altındadır ve şirketler çalışanlarının ve ya yöneticilerinin hatalarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirler.

Bir diğer düzenleme ise çalışanlara yönelik sağlanan maaş dışı hizmetler ve tazminat hakları ile ilgilidir. Detaylarına girmeden söylemek gerekirse, Nevada’da şirketler çalışanları için diledikleri gibi tazminatlar yaratma hakkına sahipken, Delaware’de bu konuda daha sıkı düzenlemeler vardır ve bunlar şirket harcamalarını düşürmeye yöneliktir.

Hiç şüphesiz, bu düzenlemeler, ABD’de şirket kurmak isteyen kişileri, Delaware’e yönlendirmiştir.

  • Teoride Nevada’yı daha cazip kılan özelliği, hukuki davalarının masrafları azaltıyor olmasıdır. Nevada’daki hukuk sistemi, çalışanların ve yöneticilerin sorumluluklarının sınırları hakkında daha nettir; dolayısıyla açılabilecek olan davaların sayısı azalmaktadır. Bu yüzden iç denetimi güçlü olan ve masraflı hukuk savaşlarından kaçınmak isteyen büyük firmalar için Nevada iyi bir seçenek olabilir; ancak Delaware’in herkes tarafından kabul gören mükemmel bir iş hukuku sistemi vardır. Delaware’de açılan davaların, eyaletin zengin hukuki tarihi ve tecrübesi sebebiyle daha hızlı ve adil neticelendirildikleri bilinmektedir.

Delaware’de Genel Şirket Kurmak:

Yatırımcılara daha değerli hisseler sunar, dolayısıyla daha değerli şirketler yaratır. İstatistiksel çalışmalar çerçevesinde elde edilen verilere göre, yalnızca Delaware’de kurulmuş olmak, hisseli bir şirketin değerinin artmasına ve çoğu zaman markette üst gruplarda yer almasına neden olur. Nevada içinse böyle bir ayrıcalıktan söz etmek mümkün değil. Bunun sebebini anlamak zor değil. Daha önce bu yazıda bahsettiğimiz üzere, Delaware’deki hukuk sistemi yatırımcıyı ve şirket sahiplerinin korumak üzere kuruludur; zaten bu yüzden de ABD’de şirket kurmak denilince uzun yıllardır akla en başta Delaware gelir.

_________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12