Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Amerika’da Kafe Açmak İçin Gerekli İzinler

Kafeler aslında daha küçük ve daha az resmi restoranlardır. Bir kafe için lisans alma ile diğer restoran türleri için lisans alma arasında çok da büyük farklar yoktur. Genel olarak kafe sahiplerinin işlerini yürütebilmeleri için lisans ve izinlere ihtiyaçları vardır. Kafeler bir nevi bayi görevi gördüklerinden perakende satış iznine ihtiyaç duyabilirler.

Aynı şekilde, kafeler yiyecek servisi ile de uğraştıklarından lisans alma sürecine sağlık bölümü de dahil olabilir. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu ise işletmenin konumudur. Lisans türü ve işletmenin konumuna bağlı olarak kafelerin şehir, ilçe veya eyaletlerden de özel lisanslar edinmeleri gerekebilir.

İşletme

Şehir sınırları içerisinde yer alan işletmelerin gerekli izinler için genellikle şehir yönetimine başvurması gerekmektedir. İşletmeler, belediye sınırları dışında yer aldıkları durumlarda işletme lisansına ihtiyaç duymazlar. İşletme lisansı genellikle her yıl yenilenecek şekilde sabit bir ücrete mal olmaktadır. Eğer şehir sınırları içerisinde bir kafe açıyorsanız, lisans ve izinler ile ilgili bilgi edinmek için şehir yönetimine danışmalısınız.

Satış

Bazı eyaletlerde bayilerin müşterilerinden satış vergisi almaları istenmektedir. Eğer satış vergisi içeren bir eyalette kafe açıyorsanız gerekli satış lisans ve izni için eyaletiniz ile iletişime geçmelisiniz. Genellikle bu lisans ve izin için bir ücret talep edilmez ve her yıl izni yenilemek yerine izin sahibi, müşterilerden alınan satış vergilerine dair vergi beyanını doldurup eyalete ileterek iznini etkin tutmaktadır. Kafelerin vergi beyanlarını zamanında sunmaması durumunda eyalet satış lisansını durdurabilir.

Sağlık ile ilgili izinler

Genellikle bölge sağlık bölümü tarafından verilen sağlık izinlerinin amacı, halkı güvenli olmayan yiyecek ve depolama prosedürleri uygulayan restoranlardan korumaktır. İşletme lisansında olduğu gibi yıllık bir ücrete tabi olabilir. Sağlık birimi kafeyi düzenli olarak denetler ve kafenin halkın sağlığını tehlikeye atacak işler yapması durumunda para cezası kesme ve hatta lisansını iptal etme hakkı vardır. Aynı şekilde çoğu sağlık bölümü, kafe çalışanlarının gıda ile ilgilenmek için özel bir izin sahibi olmasını istemektedir (food handler’s card). Bu izin, gıda sektörüne yönelik bir eğitimin tamamlanmasını da içermektedir. Bu eğitim sayesinde, çalışanların güvenli gıda hizmeti konusundaki yöntemleri anladıklarından emin olunur.

Alkol Lisansı

Eğer kafede alkol servis edilmesi planlanıyorsa, eyaletin alkol yetkililerinden alınmış bir alkol lisansı da gereklidir. Genellikle bu lisans diğer lisanslar arasında en zor ve en maliyetli olanıdır. Normal olarak, yalnızca bira ve şarap sunmak için gereken lisans tamamıyla bir bar işletmek için gerekenden daha ucuzdur. Alkol lisansına dair kurallar genellikle eyaletten eyalete değişmektedir. Ancak normal olarak eyalet yetkililerinin başvuruyu yapan kafeyi denetlediği ve çevre sakinlerinin bu lisansa karşı çıkma haklarının bulunduğu bir başvuru süreci içermektedir.

____________________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12