Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Amerika vergi

Kurumlar Vergisi

Kurumlar ve şirketler bireysel sahip ve ortaklarından bağımsız olarak vergilendirilirler. Bu durumun iyi ve kötü yanları mevcuttur. Farz edelim ki işiniz iyi durumda ve güzel para kazandırıyor. Eğer işinizi şirketleştirip tüzel kişilik kazandırmamışsanız, firmanızın bütün karı, karın gerçekleştirildiği yıla dair hazırlanan kişisel gelir beyannamesine göre vergilendirilir. Eğer sizin kazandığınız bu paraları işinizi geliştirmek için yatırıma dönüştürme niyetiniz varsa, şirketleşme size bazı olası vergi kazançları sunabilir. İşiniz şirketleştiği zaman (normal ya da C corporation diye adlandırılan bir şekilde), işinizdeki ilk 75.000 $ karınız kişisel vergilendirmeye göre daha az (yüzde 25) vergilendirilecektir (aşağıdaki tabloyu inceleyiniz).

Bu kuralın bir istisnası muhasebe, hukuk/avukatlık, danışmanlık, sağlık firmaları gibi kişisel servis şirketleridir. Bu tür şirketler vergilendirilebilir gelirlerinin yüzde 35 sabit vergi oranı üzerinden vergiye tabi tutulurlar. Daha yüksek gelir seviyelerinde ise işler biraz karmaşıklaşıyor. Eğer şirketiniz 100.000 $’dan daha fazla kazanıyorsa, kurumlar gelir vergisi oranı yüzde 39’a çıkmaktadır ve bu oran aynı gelir seviyesindeki kişisel gelir vergisi oranından fazladır. Kişisel gelir vergisi oranları 400.000 $’lık gelire kadar yüzde 39 oranını bulmamaktadır.

Normal Şirketler için (C corporation) 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Oranları
Vergilendirilebilir Gelir ($)          Vergi Oranı
0 – 50.000                                        % 15
50.001 – 75.000                               % 25
75.001 – 100.000                             % 34
100.001 – 335.000                          % 39
335.001 – 10.000.000                     % 34
10.000.001 – 15.000.000                % 35
15.000.001 – 18.333.333                % 38
18.333.333’ten fazla                       % 35

Şirket kurarak kendi kişisel gelir verginize oranla daha düşük vergi ödeyip, firmanıza daha fazla para bırakacağınızı düşünseniz de şirketleşmenin cazibesine direnmeniz gerek. Bu tarz kısa vadede kazanç getirecek gibi duran yaklaşımlarla harekete geçmeyin. Eğer karları gelecekte kendinize ödemeyi/aktarmayı düşünüyorsanız, bu şekilde bir yaklaşım daha fazla vergi ödemenizle sonuçlanabilir. Neden mi? Çünkü şirketiniz kazancı elde ettiği yıl kurumlar vergisi üzerinden vergi ödemesi yaptıktan sonra şirketten kendinize kar payı olarak aktarım yaptığınızda yine aynı kazanç üzerinden bu sefer kişisel gelir beyannamesi üzerinden ayrı bir vergilendirmeye tabi tutulacaksınızdır. Yani hem şirket üzerinden vergi verip hem de kar payı aldığınız taktirde kişisel gelir vergisi ödemek zorunda kalacaksınız.

Şirketleşmenin olası bir avantajı ise sağlık sigortası, malüllük/iş görmezlik ve vadeli hayat sigortası (50.000 $’a kadar) gibi çalışanların sosyal haklarının vergiden düşülebilir olmasıdır. Bu tarz sosyal hakları açısından şirket sahibi de çalışan gibi değerlendirilir. Şahıs işletmeleri ve diğer şirketleşmemiş işler genelde sadece çalışanlarına sağladıkları bu tarz
haklar için vergi indirimi hakkına sahiptirler. Firma sahiplerine sağlanan benzer haklar bu tip şirketler için vergi indirimine tabi değildir ancak emeklilik kesintileri ve sağlık sigortası IRS Form 1040’a göre bu kuralın istisnalarını oluşturmaktadır. Şirketleşmemek için bir diğer sebep de özellikle işletmenizin ilk yıllarında şirketleşmişfirmanızın zararlarının kişisel gelir vergisi beyannamesinden düşülemeyecek olmasıdır. İşletmenizin vergi beyannamesinde, zararları kardan düşmek için beklemek zorundasınız. Çünkü birçok şirket ilk yıllarında sadece düşük miktarlarda gelir elde edebilir ve buna ek
olarak bir sürü başlangıç maliyetlerini de hesaba katarsak, zarar edenler çoğunluktadır.

Eğer işiniz önemli mali değişimlerden geçerken şirketleşme konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsanız işinin ehli bir profesyonelden yardım almak harcadığınız paraya değebilir. İşin zor kısmı ise bu konuda nereden yardım alacağınızı bulmakta olabilir çünkü yaşadığınız sürecin bütün parçalarını bir araya getirip değerlendirecek birini bulmak zor olabilir.
Ayrıca dikkat etmelisiniz ki yanlış, peşin hükümlü ve yanlı tavsiyeler de alabilirsiniz.