Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Anonim Şirket Olarak Sınıflandırılan Limited Şirketlerin Vergilendirmesi

Üye sayısı fark etmeksizin limited şirketler (LLC), ortaklık ya da sahibinden bağımsız olmayan (“disregarded”) bir şirket yerine, bir anonim şirket olarak vergilendirilmeyi tercih edebilirler. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için de Form-8832’nin doldurulması ve C-Corp (anonim şirket) statüsünde vergilendirilme talep edilmesi gerekir.

Bir S-şirket olarak vergilendirilmek isteniyorsa,

Form-2553’ü doldurmak gerekecektir. Burada bir kafaların karışması normal ancak S-şirket statüsünde vergilendirilmeyi tercih eden limitet şirketlerin, öncelikle 8832 numaralı formu doldurarak bir C-Corp şeklinde vergilendirme talep etmelerine gerek yoktur. Yani yalnızca 2553 numaralı formun doldurulması yeterli olacaktır.

Bir limited şirketin Form-8832’yi doldurarak anonim şirket gibi vergilendirilmeye başlanması halinde, bu formun bir kopyası her doğrudan ve dolaylı üyenin federal gelir vergisi hesaplamasında, gerekli belgelerle birlikte ibraz edilmelidir. Bu durum anonim şirket olarak vergilendirilmenin başladığı tarihten itibaren uygulanır.

Eğer bir limited şirket anonim şirket biçiminde vergilendirilmeye tâbi tutulacaksa,

bu durumda şirkete ait gelir vergisi beyannamesi (“income tax return”) de ibraz edilmelidir. Eğer şirket bir C-şirket (standart anonim şirket) olarak vergilendirilecekse, bu vergilendirme şirkete ait vergilendirilebilir gelir üzerinden yapılır ve üyelerine dağıtılan temettüler de üyelere ait brüt gelire dahil edilir. Bu durumda da çifte vergilendirme uygulanır. (“double taxation”)

C-Şirket Nedir? (What is a C Corporations ? )

Eğer şirkete bir S-Corp şeklinde vergilendirme uygulanacaksa,

bu şirkete ait gelirler genellikle vergilendirilmez ve şirkete ait gelirler, gelir azaltıcı masraflar, kârlar ve zararlar şirket üyeleri üzerinden hesaplanılarak tahsil edilir. (“pass-through taxation”)

ABD’de vergi işlemleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

————————————–—————–——

Tel : +1 302 442 08 12