Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Eyalet Kanunları ile Federal Kanunlar Arasındaki Farklar

Eyalet Kanunları ile Federal Kanunlar Arasındaki Farklar

Federal Kanunlar

Federal kanunlar tüm ülke ve dolayısıyla 50 eyaletin her biri, Columbia Bölgesi ve tüm ABD toprakları için geçerlidir.

ABD toprakları içerisindeki en yetkin hukuki güç, Amerikan Anayasasıdır. Anayasa, federal hükümetin ve hükümet kollarının güç ve sorumlulukların ile eyaletlere ve şahıslara tanınan hakları ve güçleri belirtir. Federal düzeyde en yüksek hukuki yetki, Amerikan Yüce Divanına (U.S. Supreme Court) aittir. Kanun taslakları, Kongre’de tartışılır ve Başkanın imzası ile yasa haline gelir. Bazı durumlarda federal mahkemeler kanunları inceleyebilir ve anayasaya uygun olmadıklarını tespit ettiklerinde iptalini isteyebilirler.

Federal vergi yasası, tüm Amerikan kişiliklere uygulanır. İster vatandaş olsun ister kalıcı olarak Amerika’da yaşıyor olsun, ister şirket olsun isterse de bir LLC; dünyanın neresinde olursa olsun vergi yasası tüm Amerikan kişiler için geçerlidir. Vatandaşlar, kalıcı ülke sakinleri ve şirketler, hangi eyalette olduğuna bakılmaksızın dünyanın her yerindeki gelirlerine göre vergilendirilebilirler.

Eyalet Kanunları

Eyalet kanunları yalnızca ait oldukları eyaletlerde geçerlidirler.

Ele alınan konuya göre federal kanunların üzerinde veya bir alt uygulaması olarak yer alabilirler. Eyalet kanunları hiçbir koşulda Amerikan vatandaşlarının haklarını kısıtlayamaz ancak eyalet sakinlerine daha fazla hak tanıyabilir. Aynı şekilde, eyalet kanunları yurttaşlarının federal seviyedeki sorumluluklarını da azaltamaz ancak eyalet düzeyinde daha fazla sorumluluk atayabilir. Federal kanunlarda olduğu gibi eyaletlerde de tüm kanunları kapsayan ve üzerinde olan bir anayasa mevcuttur. Eyalet kanunları, eyaletten eyalete çok büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Bir eyaletin sakininin hakları ve sorumlulukları, diğer bir eyalettekinden daha fazla veya az olabilir.

Çoğu ticari kuruluş, eyalet seviyesinde kurulur. Dolayısıyla işletmenin yönetimini belirleyen yönetmelikler, şirketin kurulduğu eyalet tarafından belirlenir.

İşbirliği

Amerikan yasaları gereği eyaletler diğer eyaletlerin vatandaşlarına da kendi vatandaşlarına davrandığı gibi ve eşit davranmalıdır.

Kurumsal düzeyde bunun anlamı şudur: bir şirketin, illegal işler yapmadığı sürece, kurulduğu eyaletten başka bir eyalette iş yapmasına engel olunamaz. Ana eyaletinin dışında kurulmuş bir şirket “Yabancı” şirket kabul edilirken kendi eyaletinde kurulan şirketlere “Yerel” şirketler denmektedir. Özetle, tüm eyaletler kendi sınırları dışında kurulan şirketleri “Yabancı” olarak tanımlamaktadır. Örneğin, New York açısından değerlendirirsek Vermont veya New Jersey şirketleri ile İngiltere veya Kanada’da kurulan şirketler eşit düzeyde “Yabancı” şirket olarak kabul edilmektedirler. Dolayısıyla şirketler kendileri için en uygun kanunlara sahip eyaletleri bulup buralarda iş yapmak için kayıt yaptırma konusunda özgürdürler.

Üstün Kanun

Bir eyalet kanunu, vatandaşlarına federal kanunlardan daha fazla hak tanıyorsa yalnızca bu eyalet içerisinde geçerli olmak üzere federal kanunlardan üstün olur.

Bunun anlamı, söz konusu vatandaşın eyalet kanunlarından daha fazla yarar sağlayabileceği durumlarda eyalet kanunları, federal kanunların üzerindedir. Aynı şekilde, eğer bir eyalet kanunu vatandaşlarına federal kanunlardan daha fazla sorumluluk yüklüyorsa, şahıslar eyalet kanunlarını ihlal ettiklerinde daha ağır cezalarla karşılaşabilirler. Çevre koruma kanunları, asgari ücret kanunları ve bankacılık kanunları gibi kanunlar eyalet kanunlarının federal kanunlardan daha sıkı olabileceğinin örnekleridir.

Çelişen Kanunlar

Federal kanunlar da eyalet kanunları da son derece karmaşık olabilmektedirler. Dolayısıyla, bu karmaşıklık bazen iki kanunun birbiriyle çeliştiği durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu tür durumlarda üstün olan federal kanundur.

Federal kanunlarca gerekli görülen bir şeyin eyalet kanunları tarafından yasaklanması gibi durumlarda çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Amerikan Anayasası “Üstünlük Kuralı” adı altında bir kanuna sahiptir. Bu kanuna göre Amerikan Anayasası, federal kanunlar ve Amerikan antlaşmaları eyalet kanunlarından üstündür. Bu çelişen kanunlar durumu genellikle federal kanunların sıkı şekilde yasakladığı şeylere eyalet kanunlarının izin vermesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Ancak aksi geçerli değildir. Eyaletlerin sakinlerine daha fazla sorumluluk yükleme hakları vardır. Örneğin, belirli maddelerin kullanımına federal düzeyde izin verilse de eyaletler yasaklayabilirler.

Eyalet Kanunları vs. Amerikan Anayasası

Üstünlük Kuralı gereği eyalet kanunları federal kanunlar altında tüm Amerikan vatandaşlarına sağlanan anayasal haklardan üstün olamazlar. Örneğin, Amerikan Anayasası köleliği yasaklar ve özgürlük hakkının tüm Amerikan vatandaşlarının ana haklarından biri olduğunu belirtir. Dolayısıyla, eyaletler kölelik uygulamasına eyalet düzeyinde izin veremezler.

Tel : +1 302 442 08 12