CANLI

Bugüne kadar +7500 şirket kurulumu. +8500 EIN ve +6800 ITIN teslimi. +5500 gelir vergisi beyanı gerçekleşti. +63 şirket kurulumu devam ediyor.

S Corporation Nedir? Avantajları Nelerdir?

s-corporation-nedir

“S Corporation” şirket tanımından daha çok vergi statüsü anlamına gelmektedir.

Şirketlere ait vergiler göz önüne alındığında, 1986 yılında çıkarılan Vergi Reformu Yasası (“Tax Reform Act of 1986”), S-Şirket kurmak oldukça cazip bir hale gelmiştir. S-Şirketler, aslında tamamıyla ayrı bir yapıya sahip şirketler değildir; işin aslı, hali hazırda kurulmuş olan genel şirketlerin, IRS’ye (Amerikan Gelir Dairesi) yapılan bir başvuru neticesinde özel bir vergilendirme yapısına geçmesidir. Birçok girişimci, S-Şirket kurma konusunda oldukça meyillidir; zira bu şirket yapısı hem şahıs şirketlerinin hem ortaklıkların hem de genel şirketlerin birçok avantajını yapısal olarak bir araya getirir.

S Corporation Nedir?

Bir S-Şirket hissedarlardan, yöneticilerden ve görevlilerden oluşur ve kişisel sorumluluk koruması sunar. S tipi şirketleri C tipi şirketlerden ayıran en önemli husus, bu şirketlerin C tipindeki şirketlerin karşılaştığı çifte vergilendirme durumundan muaf olmasıdır. S tipi Anonim Şirketler, “geçici vergi kuruluşları” olarak kabul edilir; yani gelir, önce bir kurumlar gelir vergisi ile karşı karşıya kalmadan doğrudan hissedarlara gidebilir.

C Tipi Şirketler hakkında bilgi almak için buradan ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

S Corporation Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Genel hatlarıyla S-Corporation’lar (S-Şirketler), genel şirketlerin veya halka açık olmayan şirketlerin avantajlarını ve dezavantajlarını taşır; yalnızca kendisine ait özel vergi koşullarını da bunlara ekler. Standart bir şirket (genel, halka açık olmayan veya profesyonel) kâr elde ettiğinde, vergisini bu kâr üzerinden federal şirket gelir vergisi olarak öder. Benzer şekilde, yine bu tip bir şirket temettü dağıtacağını (şirkete ait kârın hissedarlara payları ölçüsünde dağıtılması) duyurursa, hissedarlar bu temettüleri kişisel gelir olarak bildirir ve kendi gelirleri üzerinden çifte vergi (double-tax) öderler. S-Şirketlerin bundan farkı, tüm gelirlerin veya kayıpların tek seferde, kişisel vergi iadeleri altında bildirilmesi ve dolayısıyla çifte vergilendirmeden (şirket üzerinden ve ya hissedarlar üzerinden) kaçınmasıdır. Buna karşın, tıpkı standart bir şirketteki gibi, S-Şirketlerin hissedarları da şirkete ait borçlarından kişisel sorumlulukları dahilinde muaftırlar.

S Corporation Üzerindeki Sınırlamalar Nelerdir?

S-Şirket statüsünün alınabilmesi için, bir şirketin belirli kurallara uyum göstermesi gerekir. 1996 yılında çıkan Vergi Kanunu kapsamında, 1 Ocak 1997 itibariyle bu uyum kurallarının büyük kısmı değişmiştir. Bu değişen kurallardan öne çıkanlar şöyledir:

 • 1996 Vergi Kanunu öncesinde, bir S-Şirketin en fazla 35 hissedarı olabiliyordu; bu sayı 75’e
  yükseltildi. (Bu sayı şu anda 100’dür.)
 • Daha önce, S-Şirketlerin zilyetliği (aidiyeti) kişiler, taşınmazlar ve ya belli varlıklar ile sınırlıydı. Değişen kanunla, bir S-Şirketin hisseleri yeni bir “seçici küçük iş işletme tröstü” (Electing small business trust) tarafından da elde tutulabilir hale geldi. Bu tröstün (varlığın) tüm hak sahipleri kişiler ve ya taşınmazlar olmak zorundadır. Yalnızca hayır kurumları (charitable organizations) bu tröstlerde sınırlı paya sahip olabilirler; ancak bu pay da yalnızca bağış ve ya vasiyet yoluyla geçmelidir; yani hayır kurumları pay yoluyla da hisse satın alamazlar. Her bir potansiyel vasi, 75 kişilik toplam hissedar sayısına dahil kabul edilir ve hesaplama buna göre yapılır.
 • S-Şirketler herhangi bir genel şirketin (“C Corporation”) %80’den fazla hissesine sahip olamazlar; zira bu oran onlara diğer genel şirketlerle birleştirilmiş gelir beyan etme hakkı verir -ki S-Şirketler yapısal olarak bu işleme dahil olamazlar.
 • Ehliyetli (kalifiye) emeklilik planları ve ya Section 501(c)(3) altındaki hayır kurumları, değişikliklerin ardından S-Şirketlerde hissedar olabilirler.
 • S-Şirketlerin tüm hissedarları ABD vatandaşı ve ya ABD’de daimi oturum sahibi kişiler olmalıdır.
 • S-Şirketler yalnızca tek tip hisse satışa çıkarabilir.
 • Toplam şirket gelirlerinin %25’ten fazlası şirketin pasif gelirinden düşülemez.
 • S-Şirketler çalışanlarına maaş dışı maddi haklar tanıyabilir ve vadeli tazminat planları hazırlayabilir.
 • S-Şirketler, hissedar-çalışan olan kişiler sebebiyle standart şirketler tarafından karşılaşılan aşırı tazminat ödenmesi sorun ve iddialarından kaçabilir.
 • Bunlara ek olarak, bazı işler bir şirketi S-Şirkete dönüşmekten yasal olarak alıkoyabilir.
  Bunların arasında en başta şunlar gelir:
 • Mali bir kurum olarak örneğin bankalar
 • Alt bölüm L (Subchapter L) altında vergilendirmesi yapılan sigorta şirketleri
 • Yerel Uluslararası Satış Şirketleri (DISC)
 • Bunlara benzer nitelikte belirli bazı şirketler ve şirket grupları

Unutulmamalıdır ki burada belirtilen gereklilikler bir S-Şirket’e dönüşmek için gerekli tüm koşulları içermemektedir. Buna ek olarak, kimi belirli durumlarda bir S-Şirket de gelir vergisi borçlanabilir. Daha detaylı bilgi için muhasebecinize, avukatınıza ve ya IRS ofislerine danışabilirsiniz.

S-Şirket’e Dönüşmek için Nasıl Başvurulur?

Bir S-Şirkete dönüşmek için, öncelikle özel vergi statüsü için nasıl başvuru yapıldığını bilmeniz gerekmektedir. Hepsinden önceyse bir genel, halka kapalı ve ya profesyonel şirket kurmanız gerekir. Ardından, şirketteki her hissedarın bu konudaki yazılı rızasını almanız gerekir. Bu rıza alma işlemi, aynı zamanda şirketin toplantılarının kayıtlarında da yer almalıdır ve yıllık ulaşılması gereken toplantı süresine ne kadar süre görüşüldüğü de yansıtılmalıdır. Bu işlemlerden sonra Form 2553 doldurulmalıdır ve bölgenizde görevli IRS ofisine ibraz edilmelidir. Ancak bu işlemi kendiniz tamamlamadan önce başvuruda bulunacağınız IRS ofisine danışmanız ve zaman çizelgesi ile formun dolduruluş şekli hakkında bilgi almanız önerilir.

Şirketinizin bir S-Şirkete dönüştürülmesi aşamasında yardım almak için bize ulaşabilirsiniz.

________________________________

Tel : +1 302 310 21 76

İlginizi Çekebilir

Sorularınızı sormak için mükemmel bir fırsat! Şimdi 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme planlayın.