Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Şirket Mührü (Corporate Seal) Nedir?

Şirket Mührü Gerekli Midir?

Çoğu zaman yukarıdaki sorunun cevabı “hayır” olmaktadır. Şirket mührü ve resmi hisse sertifikaları şirketlere bir kere lazım olduktan sonra, tıpkı botların sulara sürülmesinde kullanılan tahta çıkıntılar gibi işlevlerini kaybetmektedir. Eyaletler hâlâ şirket mühürlerinin ve resmi hisse sertifikalarının geçerliliğini kabul etseler de teknolojinin gelişmesi ve pratikliğin daha önemli olması bunların yavaş yavaş ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Sonunda, şirket mühürleri ve resmi hisse sertifikaları şirketler için sembolik işaretler haline dönüşebilmektedir.

Şirket Mührü (Corporate Seal)

Tıpkı eyalet mühürleri gibi şirket mühürleri de bir şirketin resmi mührü olarak kullanılmaktaydı. Şirketler ayrı oluşumlar olarak kabul edildiklerinden, şirket mührü de şirketin imzası olarak işlev görmekteydi. Şirketten çıkan her belgenin üzerinde şirket mührünün olması gerekmekteydi. Şirket ile ilgili bazı işlemlerin bireyler tarafından yapılmasına izin verilmez. Dolayısıyla şirket mührü, şirket yetkisini tanımlamak için önemliydi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirket mührünün kullanımı yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Günümüzde şirket mührü, belirli işlemler ve banka hesapları için kullanılmaktadır. Ancak bu durumlar için bile şirket mührü kullanımı, son derece azalmaya başladı. Artık eyalet kanunları, şirket mührü yerine şirketin gerçek yetki sahiplerinin (CEO, yönetici gibi) şahsi imzalarını kabul etmekteler.

Şirket mühürleri geçmişte belgeler üzerindeki balmumunun üzerine basılırdı ancak günümüzde daha çok lastik damgalar tercih edilmektedir. Çok fazla kullanılmasa da şirket mührü hâlâ bir şirketin yetki göstergesi ve kimlik işareti olarak yerini korumaktadır.

Resmi Hisse Sertifikaları (Official Stock Certificate)

Resmi hisse sertifikaları da zaman içerisinde değerlerini ve güçlerini kaybettiler. Resmi hisse sertifikaları orijinal olarak şirket hisselerini belirtir ve hissedarlara özel çıkartılırdı. Şirket mührü ile onaylanmış bir hisse sertifikası şirket hisselerinin sahipliğini kanıtlamak açısından gerekliydi. Günümüzde komisyon ile çalışan aracıların artışı ve elektronik işlemler ile birlikte hisse sertifikaları da gerekliliklerini yitirmeye başladılar. Eyalet kanunları şirketlerin kağıt belgeler ile çalışma zorunluluklarını çoğu durumda ortadan kaldırdı ve dolayısıyla şirketler kağıt belgeler yerine şirket hisseleri için elektronik başvuruları tercih etmeye başladılar. Hisse sertifikaları artık bir unvan olarak kabul edilmemekte ancak kurumsal unvan kanıtı olarak bazen kullanılmaktadır. Mahkemeler çoğu zaman şirketin hissedar kaydını resmi hissedar kaydı olarak kabul etmektedir. Tıpkı şirket mühürleri gibi hisse sertifikaları da artık gerekli olmasa da hâlâ şirketler için bir yetki göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Tel : +1 302 442 08 12