Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Kira Desteği için Yapılması Gerekenler

Amerika’da Kira Teşviği İçin Yapılması Gerekenler

Amerika’da şubenin kira giderlerinin desteklenmesi için aşağıdaki belgeler ile birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS) başvurulmalıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirkülerinin aslı veya bir örneği
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin asılları veya birer örnekleri (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)
 7. Kapasite raporunun aslı veya bir örneği (Sınai ve ticari şirketler için)
 8. Yurt içi marka tescil belgesinin aslı veya bir örneği (Sınai ve ticari şirketler için
 9. Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerinin asılları veya birer örnekleri.
 10. Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet   B-YURT DIŞI BİRİM İLE İLGİLİ BELGELER
 11. Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 12. Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 13. Kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 14. Kira ödemelerinin veya reyon komisyon bedelleri ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 15. Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 16. Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)
 17. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından hazırlanan Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu (EK-8) (Bu form Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından doğrudan destek başvurusu yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir.)
 18. İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

a)    İngilizce ödeme belgeleri ve faturaların tercüme edilmesine gerek yoktur.

b)    Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

c)     Türkiye’de düzenlenen belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de düzenlenen belgelerin noter veya İBGS’nin aslını görerek onayladığı örneği sunulabilir.

d)    Kira sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), net kira tutarı, kulanım amacı, kiraya dahil edilen ve edilmeyen giderler (ısıtma, elektrik, su vb), kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.       

e)     Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 16.  sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.

f)    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

_____________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12