CANLI

Bugüne kadar +7500 şirket kurulumu. +8500 EIN ve +6800 ITIN teslimi. +5500 gelir vergisi beyanı gerçekleşti. +63 şirket kurulumu devam ediyor.

Amerika’da Marka Teşviki Başvurusu İçin Gerekenler

Amerika'da Marka Teşviği

Amerika’da Marka Teşviki Destek başvurusunda bulunmak isteyen şirketler, başvurularını üyesi oldukları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapmalıdır.

Marka Teşviki Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirkülerinin aslı veya bir örneği
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin aslı veya bir örneği (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)
 7. Yurt içi marka tescil belgesinin aslı veya bir örneği
 8. Yurt dışı marka tescil belgesi ya da başvurusunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesi ya da başvurusunun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tescil veya başvurusuna ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)
 9. Yurt Dışında düzenlenen Faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (WIPO’dan alınan ödeme makbuzunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılmasına gerek yoktur).
 10. Yurt Dışında düzenlenen ödeme belgeleri için; Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 11. Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 12. İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

Başvuru Yapmadan Önce Bunlara Dikkat Edin!

 1. Marka tescil teşviki başvurusuna ilişkin İngilizce belgelerin tercüme edilmesine gerek yoktur.
 2. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 3. Türkiye’de düzenlenen belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de düzenlenen belgelerin noter veya İBGS’nin aslını görerek onayladığı örneği sunulabilir.
 4. Kira veya tanıtım desteği çerçevesinde yurt içi şirket belgelerinin ibraz edilmesi durumunda, marka tescil teşviki kapsamında ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 5. Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 ___________________________________________

Tel : +1 302 310 21 76

İlginizi Çekebilir

Sorularınızı sormak için mükemmel bir fırsat! Şimdi 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme planlayın.