Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

+1 302 310 2176

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

Amerika Tanıtım Teşviği

Amerika’da Tanıtım Teşviği İçin Yapılması Gerekenler

Amerika’da Tanıtım Teşviği Destek başvurusu şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapılır. Bunun için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirkülerinin aslı veya bir örneği
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazetelerinin asılları veya birer örnekleri (Ticaret sicili gazetesinin ibraz edilemediği durumda Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, kuruluşu gösteren veya mevcut sermaye yapısını başlangıç tarihi ile gösteren yazı ibraz edilebilir.)
 7. Tanıtım sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz.)
 8. Faturaların Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 9. Tanıtım ödemelerine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayladığı çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 10. Medya gerçekleştirme raporunun (Televizyon ve radyo reklamları için) Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 11. Türkiye’den temin edilen tanıtım malzemeleri için; tanıtım malzemelerinin yurtdışına gönderildiğine dair gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler
 12. Yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği, CD vb.)

Şirketin Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa ya da Tanıtım Yapılan Ülkede Yurt Dışı Birimi Bulunmuyorsa Sunulması Gereken Diğer Belgeler:

 1. Yurt içi marka tescil belgesinin aslı veya bir örneği
 2. Yurt dışı marka tescil belgesinin ya da yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin aslını görerek onayladığı örneği ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.)
 3. Bakanlık ve/veya İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

      ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Tanıtım desteği başvurusuna ilişkin İngilizce belgelerin tercüme edilmesine gerek yoktur.
 2. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 3. Türkiye’de düzenlenen belgelerin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de düzenlenen belgelerin noter veya İBGS’nin aslını görerek onayladığı örneği sunulabilir.
 4. Kira veya marka tescil desteği çerçevesinde yurt içi şirket belgelerinin ibraz edilmesi durumunda, tanıtım desteği kapsamında ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 5. Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5 ve 6. 13 ve 14. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

_______________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12
Yoruma kapalı.