Pzt-Cmt: 09:00 - 19:00

info@amerikadasirket.com

Türkçe Destek

Muhasebe & Vergi

(US) +1 302 310 2176

(TR) +90 850 304 7002

112 Capitol Trail,Suite A Newark, DE 19711

“C Corporation” Nedir?

“C Corporation” (Genel şirket), bir işletme tipi değil, bir vergi statüsüdür.

Özünde, tüm şirketler kuruluşları aşamasında birer C Corporation olarak ortaya çıkarlar.* Ancak 2553 numaralı formun doldurulması ve S Corp’a (S Şirket) dönüşme talebi IRS’e (Amerikan Gelirler İdaresi) bildirildiğinde bu statüden çıkarlar. Bir diğer istisna ise vergi muafiyeti statüsü için Form 501(c)’nin doldurulmasıdır. Genel şirketler, hissedarlarından bağımsız olan yasal kişiliklere sahiptirler ve bu nedenle şirket yöneticileri ve hissedarları şirket üzerine sınırlı sorumluluğa sahiptir.

Vergilendirme

Gelir Vergisinin Hesaplanması
C-Corp’ların federal gelir vergilerinin hesaplanmasında planlama açısından oldukça esnek davranılmıştır. (Yasal olarak) Özellikle bir ortaklık veya şahıs şirketiyle karşılaştırıldığında, genel şirketlerdeki bu esneklik çok daha bariz görülmektedir. Herhangi bir “start-up”ın Delaware’daki vergi sisteminden faydalanabilmesi için birkaç yıl boyunca kâr elde edip ivme kazanması gerekir ancak genel şirketlerde durum bundan farklıdır; zira bu sınıfa dahil şirketlerde maaş dışında verilen haklar da şirkete masraf olarak yazılabilir. Bu sayede de çalışanlara ve/ve ya işçilere sağlanan maaş dışı haklar ve bunlar için yapılan ödemeler vergi ödenmesi sırasında toplam kârdan düşülebilir ve ödenecek  toplam vergi miktarı hatırı sayılır biçimde indirilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bahsi geçen maaş dışı hakların yalnızca şirket yöneticilerine değil, aynı zamanda şirket çalışanlarına da sağlanması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, bu maaş dışı haklar ayrım yaratacak bir şekilde düzenlenmemelidir.

Bir C-Corp, aşağıda belirtilen haklardan, çalışanlarından uygun olanların en az %70’ini faydalandırmalıdır:

  • Sağlık sigortası
  • Engelli sigortası
  • Hayat sigortası
  • Çalışanların sigorta kapsamında olmayan tıbbi harcamalarının geri ödemesi

Bütün bunlara ek olarak, şirket yönetimindeki kişiler makul maaşlar aldıkları sürece, bu maaşları da şirkete ait harcamalara dâhil edebilir ve toplam kârdan düşebilirler.  Ayrıca, bir C-Corp yönetimin kararıyla kârını dağıtmayı şirketi geliştirme amacıyla durdurabilir. Elbette bunun için öncelikle gerekli vergilendirme kurallarına mükemmel bir şekilde uyması gerekir. Buradan hareketle, en başta şirkete ait kâr ve dolayısıyla vergilendirilecek hesap ortaya çıkarılırken, şirkete ait tüm iş ile alakalı masraflar toplam gelirden çıkartılır. Bunların başında da üretim masrafları, üretim girdilerine ödenen ücretler, maaşlar, maaş dışı maddi haklar, borç faizlerine ödenen miktarlar ve şirketi geliştirme amacıyla yapılan yatırımların meblağları gelir; ancak elbette tüm masraflar bunlarla sınırlı olmayacaktır. Bu standart yöntemle, yan maaşların ve maaş dışı hakların ayrıca şirket geliştirme maliyetlerinin de dâhil edilmesiyle, bir genel şirketin vergisini ödeyeceği kâr miktarı oldukça azaltılabilir. Fakat, şirketin gelirlerinin az önce bahsedilenin aksine dağıtımının durdurulmasının yerine, şirket hissedarlarına temettü (“dividend”) yoluyla dağıtılması halinde, genel şirketlerin hissedarları çifte vergilendirmeye (“double taxation”) maruz kalabilir. Bu durumda hissedarlar elde edikleri temettü hisselerinin vergisini ödemek zorundadırlar.

Birçok şirket, çalışanlarına yüksek maaşlar ödeyip kârı zarara denk getirerek ve aynı zamanda, elde edilen bir kâr da olmadığı için temettü dağıtmaktan da kaçınarak, kurum vergisi (“corporate tax”) ödememeyi başarırlar. Bu sayede şirket sahibi olan hissedarlar da temettü yerine maaş aldıkları için hukuki olarak çifte vergilendirmeye de maruz kalmazlar. Ancak burada Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak önemlidir; zira kurum vergisinden kaçınırken, temettülerden daha ağır biçimde vergilendirilen maaşlar sebebiyle, toplamda daha büyük miktarlarda vergiler ödenebilir.

Genel itibariyle, C-Corp’lar zaten elde ettikleri gelirler için düşük vergiler öderler ve bu C-Corp’lara has olarak yapılandırılmış bir sistemdir. Ancak vergiyi ödeme yöntemi konusunda görüldüğü gibi birçok farklı hesaplama yöntemi sunulmuştur. Burada şirketler hangi yöntemin şirket ve çalışanların faydası açıdan daha kârlı olduğunu kendileri hesaplamalıdır -ki bu da iyi bir muhasebeciye sahip olmaktan geçiyor.

İmtiyaz Vergisi’nin (Franchise Tax) Hesaplanması

Delaware’de kurulmuş bir limited. şirket ya da komandit şirket için imtiyaz vergisi yıllık sabit 300$’dır. (1 Temmuz 2014 itibariyle) Ticari firmalar için imtiyaz vergisi hesaplaması ise biraz daha farklı ve karışıktır. Bu tip şirketler için vergi hesaplaması şirketin sahip olduğu hisselere göre yapılır. Ticari firmaların imtiyaz vergileri yıllık bir raporlama ücreti ve hesaplanmış verginin toplamından oluşur. Kâr etmeyen firmalar (“non-stock/non- profit”) Delaware’de vergiden muaf sayılır ve yalnızca yıllık raporlama ücreti verirler. Bu da şu an itibariyle 25$’dır. 5.000 ya da daha az hisse senedi bulunan bir şirket 50$ raporlama ücreti ve 175$ vergi, toplamda 225$ vergi öder. 5.001 ve ya daha fazla hisse senedi bulunan şirketler ise yıllık 50$ raporlama ücretinin yanı sıra 200$ – 180.000$ arasında değişen bir vergi öderler. Bu vergiyi hesaplayabilmek için de iki yöntem vardır. Bunlar:

1) Kayıtlı Sermaye Metodu (The Authorized Shares Method)
Hesaplama şu şekilde yapılır:

  • 5,000 hisse senedi ya da daha az: 175$
  • 5.001-10.000 hisse senedi: 250$
  • Her fazladan 10.000 hisse senedi ya da pay için: 75$
  • Maksimum yıllık vergi 180.000$

Not: Bunlara ek olarak 50$ yıllık raporlama ücretini de hesaplamaya katmayı lütfen unutmayın.

2) Kabul Edilen Nominal Hisse Senedi Değeri Metodu
(The Assumed Par Value Capital Method)

Delaware eyaleti, size daha aşağıda bir değer veren iki hesaplama yönteminden biriyle ödeme imkanı sunmaktadır. Bu yüzden, tarafınıza yüz binlerce dolarlık bir vergi faturası gönderilirse her iki yöntemle de verginizi hesaplamanız yararınıza olacaktır. Bu metotla hesaplama yapmak için şirketinize ait tüm varlıkların ve tüm hisse senetlerinin sayısının çıkarılması gerekir. Ancak hesaplamanın yapılış şekli hayli karmaşıktır. Bu yöntem için bizden yardım isteyebilirsiniz.

Zilyetlik (Şirketin Aidiyeti)

Bir C-Corp’un aidiyeti, şirketin halka açtığı hisseler tarafından oluşturulur. Her genel şirket (C- Corp), tek tipteki “genel” hisseleri halka arz eder ve bu hisselerin her biri şirket yönetiminde bir oy anlamına gelir.

Bir şirketin sahip olacağı toplam hisse sayısı, şirketin henüz kuruluş aşamasında belirlenir ve şirket kuruluş belgesinde (“Certificate of Incorporation”) belirtilir. Bu hisselerin sayısını ilerleyen süreçte artırmak elbette mümkündür ancak bunu yasal makamlar nezdinde, Delaware Şirketler Kurumu’na (“Delaware Division of Corporations”), şirkete ait kuruluş belgesinde düzeltme talebinde bulunarak yapmak gerekir ve bu işlem de ücretlidir. Dolayısıyla henüz şirketin kuruluş aşamasında bu kritik konu üzerinde düşünmek faydalı olacaktır. Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek için.

Yukarıda bahsedilen “genel” hisselere ek olarak, genel şirketler farklı sınıflarda da hisseleri satışa çıkarabilir. Örneğin oy hakkı bulunmayan genel hisseler ve ya imtiyazlı hisseler gibi. Bu farklı sınıflardaki hisselerin elbette hem şirket yönetimine katılma hususunda ve oy hakkı anlamında hem de temettü elde edilmesi konusunda farklı hakları bulunmaktadır.

Bir genel şirkette hissedar olup aynı zamanda da çalışan olmanız durumunda, şahıs şirketleri veya limited şirketlerin aksine “serbest çalışan” (“self-employed”) statüsünde olmazsınız. C-Corp’larda yönetim kurulunda bulunan kişiler, ne kadar hissenin arz edileceği ve bunların fiyatlarının ne olacağı konusunda tek tasarrufa sahip kişilerdir. Buradan hareketle, C-Corp’larda sınırsız sayıda şirket sahibi (hissedar) olabileceği söylenebilir; zira sınırsız sayıda hisse senedi satışa çıkarılabilir ve her hissedar şirkete kendi payınca sahip kabul edilir. Son olarak, şirket yönetim kurulu daha önceden belirlenmiş tüm hisseleri satışa çıkarmak zorunda değildir. Örneğin şirketin kuruluş aşamasında, şirketin ilerde büyüyeceği ve daha çok hissedara/yatırımcıya sahip olunacağı göz önüne alınarak, bazı hisseler ilerde satılmak üzere elde tutulabilir.

Sermaye Yaratma

Yukardaki grafikte de görüldüğü üzere, 2014 yılı itibariyle, ABD’de yeni kurulan genel şirketlerin halka arz ettikleri toplam hisse senetlerinde Delaware Eyaleti ülke genelindeki %89’luk oranıyla diğer tüm eyaletleri çok geride bırakmıştır. Durumu şöyle özetlemek de faydalı olacaktır: Eğer şirketlerin ve ya yatırımcıların yatırım yapmak
isteyecekleri bir girişiminiz varsa; fakat bu girişim Delaware’de kurulu bir C-Corp değilse, yatırımcılar girişiminize katılma riskini almak yerine, öncelikle sizin bu girişimi Delaware Eyaleti’ne bir C-Corp statüsünde taşımanızı isteyeceklerdir. Daha önce de yazıda bahsi geçtiği gibi, genel şirketler için sermaye toplamanın yolu hisse senedi
satışları yapmaktır. Delaware ise yatırımcıları çekmek için dünyadaki en iyi merkezlerden bir tanesidir.

Şirket Yapısı

c-corp

Yazının başında bahsedildiği üzere, C-Corp’larda üçayaklı ve hiyerarşik bir düzen içerisinde işleyen bir yapı vardır. Bu yapının başında şirkete sahip olan hissedarlar, hissedarların altında şirket adına önemli kararları alan ve şirketin devamlılığını sağlayan yönetim kurulu, zincirin sonundaysa şirketin günlük işleriyle ilgilenen çalışanlar olur. Genel şirketler, hukuki olarak mecburi tutulduğu yönetim kurulu toplantıları ve hissedar toplantılarını düzenlerler; yıllık rapor çıkartırlar; şirkete ait düzenli kayıtlar tutarlar ve ödenmesi gereken vergi gibi sorumluluklarını yerine getirirler.

__________________________________________________________

*Burada kafa karışıklığı yaşanabilir. Anlatılmak istenen kurulan her şirketin (limitet dâhil) bir C
Corporation olarak kurulduğu değildir. Buradaki karışıklık çeviriden kaynaklı olarak ortaya çıkar.
Bahsedilen şirketler “Corporation” uzantılı olarak kurulan ve halka arz edilebilir olan şirketlerdir.
Limitet şirketler LLC uzantılı olarak kurulurlar ve C Corporation değildirler.

__________________________________________________________

Tel : +1 302 442 08 12